Kumpulan Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Perpisahan

725 views

Zofaytexaw.com – Pada kesempatan sebelumnya, kami telah meberikan Contoh Pidato Persuasif Tentang Narkoba Terbaru. Berbeda kali ini, disini kami akan memberikan referensi bagaimana membuat pidato bahasa Jawa singkat tentang perpisahan yang baik dan benar.

Seperti di kutip dari infokekinian.com, berikut Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Perpisahan Sekolah!

Assalamualaikum wr.wb

Nuwun Bapak/Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, tamu undhangan, Bapak/Ibu Guru saha karyawan ingkang kula hormati, adhik adhik kelas tuwin rencang rencang ingkang kula tresnani.

Puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, aweit ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga ing wekdal menika kita saged makempal kanthi pinaringan karaharjan.

Kula minangka wakil saking siswa kelas VI, ngaturakeun agungin panuwun ingkang tanpa upami dhumateng Bapak Ibu Guru, awit saking sih katresan anggenipun nggulawentah dhumateng kula sekanca, saengga saged ngrampungaken kewajiban anggen kula sakanca ngangsu kawruh wonten ing pawitan menika.

Kula sakanca naming saged memuji, mugi-mugi sedaya amal lan kasaenan Bapak Ibu Guru pikantuk pinwales saking Gusti Allah Ingkang Maha Agung, saha tansah pinaringan kasarasan, kawilujengan lan katentreman saengga saged nggulawentah dhateng adhik adhik sedaya ngantos dumugi paripurna kanthi biji ingkang maremaken.

Mboten kesupen kula sakanca ugi nyuwun pangapunten, awit kula sakanca asring ndamel Bapak Ibu duka lan kuciwa, awit saking atur saha solah bawa kula sakanca ingkang mboten mranani penggalih panjenengan sedaya.

Dhumateng Bapak/ibu Guru lan adhik adhik sedaya, sepisan malih kula ndedonga mugi tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti Allah, Amin

Wasana cekap semanten atur kula, menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa ingkang boten mranani penggalih, kula nyuwun pengapunten.

Wasaalamualaikum.Wr.Wb.

Nah itulah sekilas ulasan dari kami mengenai contoh pidato singkat bahasa jawa tentang perpisahan, semoga bermanfaat. Sekian dan terimakasih! Baca Juga “Kumpulan Contoh Naskah Pidato Perpisahan Kelas 6 Terbaru

 

Baca Juga :  Tips Cara Merawat Wajah Agar Sehat Dan Awet Muda Secara Alami

Tags: #Contoh Pidato Bahasa Jawa #Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat #Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Perpisahan #Contoh Pidato Singkat Bahasa Jawa #pidato bahasa jawa krama #pidato bahasa jawa pendek #pidato bahasa jawa perpisahan kelas 9 smp #pidato bahasa jawa singkat padat #pidato bahasa jawa singkat tentang kebersihan #Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Perpisahan #pidato bahasa jawa tentang pendidikan #pidato bahasa jawa tentang perpisahan kelas 6 #pidato perpisahan kelas 6 bahasa jawa pendek

Leave a reply "Kumpulan Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Perpisahan"

Author: 
    author